Årsbesked

En gång om året skickar vi ut årsbesked till våra kunder. Här har vi samlat information du behöver om årsbesked. Är du kund hos oss kan du se ditt årsbesked på dina sidor. 

Vad är årsbeskedet?

Årsbeskedet från SPP får du vanligtvis i början på februari varje år och är en sammanställning över hur ditt sparande sett ut under förgående år. I årsbeskedet kan du se värdet på din pension, vilka transaktioner som skett under året och hur värdet på ditt kapital har utvecklats. Det ger dig en överblick över din ekonomi och kan till exempel underlätta vid deklaration.

 • Årsbeskeden skickas ut under februari. Har du flera pensions­försäkringar får du ett besked för varje försäkring. Observera att årsbeskeden kan komma vid olika tidpunkter. För vissa försäkringar som tecknats via en valcentral skickas årsbeskedet direkt från valcentralen. 

 • Om du är ansluten till Kivra kommer ditt årsbesked dit. Har du inte Kivra får du ditt årsbesked i din e-brevlåda på dina inloggade sidor. Vill du istället ha årsbeskedet med post hem i brevlådan behöver du ringa till oss och berätta det. 

  Logga in

 • Nej du behöver inte göra något med ditt årsbesked. Det är information till dig för att ge dig en överblick över din försäkring hos oss. 

Hur fungerar pensionen?

Du behöver inte vara en pensionsexpert men genom att lära dig hur pensionens olika delar fungerar kan du enkelt skaffa kontroll över din framtida ekonomi. 

Vanliga frågor om årsbeskedet

 • Har du hittat din e-brevlåda på dina sidor?
  Årsbeskedet skickas automatiskt till din e-brevlåda på dina sidor på spp.se. Logga in med BankID och hitta e-brevlådan från din översiktsida eller via menyn.

  Har vi rätt adress till dig?
  Om du har valt att få ditt årsbesked som vanligt brevutskick men ändå inte fått årsbeskedet, kan det vara så att vi inte har rätt adress till dig.  Logga in och kontrollera så att vi har rätt uppgifter till dig. Ditt årsbesked finns även i din e-brevlåda så du kan alltid läsa det där.

  Har din pensionsförsäkring en valcentral?
  För en del försäkringar som har en valcentral, till exempel Collectum, Avtalat eller Fora, skickas årsbeskedet från valcentralen istället för från SPP. Är försäkringen under utbetalning är det SPP som skickar årsbeskedet.

  Årsbesked kan komma vid olika tidpunkter
  Saknar du ett årsbesked av annan anledning än de som nämns ovan kan du avvakta lite eftersom årsbeskeden kan komma vid olika tidpunkter. Du ska ha fått samtliga årsbesked under mars månad.

  Har du en förmånsbestämd försäkring?
  Har du en förmånsbestämd ITP, BTP, FTP eller PTP får du information om försäkringen och dess värde i ett annat brev. Om försäkringen är under utbetalning kallar vi brevet pensionsbesked annars kallar vi det försäkringsbesked.

  Det finns andra förmånsbestämda försäkringar som varje år, innan utbetalningen har startat, får information i ett brev som vi kallar årligt försäkringsbesked. De försäkringarna får inte heller årsbesked.  

 • Det beror på att din arbetsgivare har gjort en ändring i din försäkring. Det kan bland annat bero på att de anmält en ny lön eller att de gjort en retroaktiv ändring på grund av ändringar i din anställning.

  Arbetsgivarens ändring innebär att det betalats in för mycket i premier till din försäkring. Har du frågor om detta ska du vända dig till arbetsgivaren. Återbetalningen från SPP har gjorts till arbetsgivaren. 

 • Avkastningsskatt är en statlig schablonskatt som ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. SPP drar avkastningsskatten från ditt kapital och betalar in den till Skatteverket.

 • Det beror på att händelser som registreras på din försäkring efter årsskiftet inte redovisas i årsbeskedet. Dessa ändringar hamnar på nästa årsbesked. 

 • Efterlevandeskydd innebär att försäkringen innehåller ett skydd som ger ekonomisk ersättning till dina förmånstagare (oftast make/sambo eller barn) om du dör. I ditt årsbesked ser du om försäkringen innehåller någon form av efterlevandeskydd och kan då läsa om vad det innebär för dig och dina förmånstagare.

  Det finns olika benämningar för efterlevandeskydd och därför kan det vara så att efterlevandeskyddet i din försäkring benämns på flera sätt. Några vanligt förekommande benämningar är: återbetalningsskydd, garanterad utbetalningstid, efterlevandeskydd och efterlevandepension.

 • I en traditionell försäkring är SPP som ansvarar för placering och förvaltning av dina pengar. Den passar dig som vill ha möjlighet till god avkastning och låta sparandet sköta sig självt. Pengarna placeras i olika placeringsportföljer beroende på din ålder, försäkringens utbetalningstid och ditt kapitals tidigare utveckling. 

  Med en traditionell försäkring får du ett tryggt sparande som ger dig ett garanterat månadsbelopp vid pension. Om avkastningen är god höjer vi det garanterade beloppet, så du har möjlighet att få ut ännu mer.

 • På dina inloggade sidor kan du se hur dina pengar är fördelat mellan våra olika placeringsportföljer.

 • Nej, i en traditionell försäkring är det vi som sköter placeringen och förvaltningen av dina pengar.

  Vissa försäkringar går att kostnadsfritt göra om från traditionell försäkring till en fondförsäkring där du själv kan påverka avkastningen genom att välja fonder.

 • I en traditionell försäkring har du ett garanterat månadsbelopp vid pension. Det innebär att du alltid är garanterad en lägsta utbetalning. Om dina pengar inte har avkastat tillräkligt mycket fyller SPP upp det som saknas så att du alltid får ut det garanterade beloppet i samband med utbetalning. 

 • Du kan alltid byta fonder kostnadsfritt genom att logga in på spp.se. SPP erbjuder ett noga utvalt fondutbud som du hittar när du har loggat in eller under vårt fondutbud.

 • SPP erbjuder ett noga utvalt fondutbud som du enklast hittar genom att logga in på spp.se. Där ser du de fonder du kan välja för din försäkring.

  Du kan också se hela vårt hela vårt fondutbud här. Tänk på att för en del försäkringar gäller ett specifikt fondutbud. Då väljer du det specifika fondutbudet i listan "Välj fondutbud" på sidan om vårt fondutbud.

  Det är kostnadsfritt att byta fonder.

 • Försäkringen består dels av ett försäkringsskal, dels av de fonder försäkringskapitalet är investerat i. SPP Pension & Försäkring AB får så kallad tredjepartsersättning från de fondbolag som förvaltar dessa fonder. Ersättningen grundar sig på det försäkringskapital som är placerat i respektive fond. Kostnaden för denna ersättning ryms inom fondbolagets förvaltningsavgift, och utgör alltså inte någon extra kostnad för dig som kund. 

  Vid tidpunkten för publicering av denna ingformation varierar denna ersättning inom spannet 0 procent till 1,41 procent av försäkringskapitalet årligen, beroende på val av fond. För en genomsnittskund hos SPP uppgår ersättningen till 0,36 procent av försäkringskapitalet. 

  Vid ett kapital på 10 000 kronor placerat enligt våra kunders genomsnittliga portfölj uppgår den årliga ersättningen från fondbolagen till SPP Pension & Försäkring till 36 kronor (10 000 kronor x 0,36% = 36 kronor).

  Önskar du som kund information om tredjepartsersättningen för en viss specifik fond är du välkommen att kontakta SPP eller din rådgivare.