Marknadsrapport fonder juli: "Räntetoppen har ännu inte nåtts"

2023-07-06

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport: 

Globala aktier steg med hela 15 procent under det första halvåret trots en tillfällig tillbakagång på grund av den regionala bankkrisen i USA.

Europeiska aktier nådde en ny historisk högstanivå och teknikaktier gjorde comeback efter ett tungt fjolår som präglades av högre finansieringskostnader till följd av räntehöjningar.

Den svenska aktiemarknaden var i princip tillbaka på historiska toppnivåer i juni med stöd av att bolag med intjäning i utlandet kunde dra nytta av en svag kronkurs.

Här kan du läsa hela marknadsrapporten (PDF)