Fonderna Tillväxt 75 – A och Tillväxt 75 – B utgår ur distributörsfondutbudet

2023-11-29

Söderberg & Partners Asset Management har beslutat att Tillväxt 75-A och Tillväxt 75-B ska läggas om till bredare fonder via en fusion.

I samband med detta väljer SPP att placera om våra kunders kapital till ersättningsfonderna innan fusionen sker för att minimera påverkan kring denna åtgärd. Tillväxt 75- A ersätts av Dynamic R5-S och Tillväxt 75-B ersätts av Dynamic R5-B. Kunder som berörs av dessa förändringar har informerats via brev.