Pensionstillägg 2024

2023-11-12

Har du en förmånsbestämd tjänstepension kan den i vissa fall räknas upp på grund av prisökningar i samhället. För 2024 blir uppräkningen upp till 6,48 procent beroende på vilket pensionsavtal du tillhör.

För Frivillig ITP, Frivillig BTP, Frivillig FTP och SPPs Utlandsförsäkring räknas pensionstilläggen upp med 5,40 procent för år 2024. Det sker ingen uppräkning för intjänade pensionsrätter, så kallade fribrev.

Pensionstilläggen för BTP räknas upp med 6,06 procent och FTP med 4,61 procent. Det sker ingen uppräkning för intjänade pensionsrätter, så kallade fribrev.

För PTP, PPA 07 och K06 Bil G räknas pensionstilläggen upp med 6,48 procent. Det sker också en uppräkning för PTP, PPA 07 och K06 Bil G av intjänade pensionsrätter, så kallade fribrev, med 6,48 procent.

Bakgrund
Enligt försäkringsvillkoren kan pensionen bara höjas om skillnaden mellan försäkringskapital och SPPs förväntade åtaganden i form av pensionsutbetalningar överstiger 7 procent.

Kontakta oss vid frågor
Om du har frågor kring pensionstillägg eller om din pension i stort är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-533 533.