Marknadsläge fonder oktober

2023-10-08

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Globala aktier föll med hela 4 procent i september till följd av fortsatt stigande långräntor och hökaktiga centralbanker.

Allt fler inser nu att räntesänkningar troligtvis ligger långt fram i tiden.

Aktier på tillväxtmarknader klarade sig något bättre än industriländerna med en nedgång om knappt 2 procent under månaden.

Fastighetssektorn i Kina är fortsatt i fokus men oron har avtagit något.

Oron för stigande räntor fick även den svenska börsen att vända nedåt under månaden och svenska aktier tappade 1 procent.

Den svenska kronan har förstärkts något jämfört med euron men är fortsatt svag gentemot dollarn.

Här kan du läsa hela marknadsrapporten (PDF)