Marknadsläge fonder maj

2023-05-10

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Globala aktier steg med ytterligare nästan 2 procent i april och hittills i år är uppgången därmed nästan 10 procent.

Oron för bankkrisen har avtagit successivt och det är även positivt för aktiemarknaderna att centralbanken
Fed i USA närmar sig sin räntetopp.

Svenska aktier steg med ytterligare 3 procent i april och närmar sig återigen historiska toppnivåer.

Här kan du läsa hela marknadsrapporten (PDF)