Marknadsläge fonder april

2023-04-10

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Globala aktier steg med drygt 2 procent i mars.

Efter en volatil månad med fokus på bankkrisen utvecklades aktiemarknaderna överraskande starkt i slutet av månaden.

Utvecklingen för tillväxtmarknaderna var likartad med en uppgång om 2 procent under månaden och en stark avslutning på månaden.

Svenska aktier steg med ytterligare 1 procent under mars. Hittills i år är uppgången 10 procent och svenska aktier är därmed bland de aktiemarknader som utvecklats starkast i år.

Läs hela marknadsrapporten här (PDF)