Marknadsläge fonder februari

2023-02-07

Globala aktier steg med 7 procent i januari. Avtagande oro för recession till följd av starkare makrotal i euroområdet samt återöppningen i Kina bidrog till uppgången. Även om en kommande recession nu förväntas dröja kommer dock recessionsoron troligtvis att komma tillbaka.

  •  Avtagande oro för recession till följd av låga gaspriser samt återöppningen i
    Kina bidrar till en spirande optimism.
  • Oron för recession kommer dock sannolikt inte att försvinna så länge vi befinner oss i den sencykliska konjunkturfasen.
  • En fortsatt stark arbetsmarknad är ett av huvudargumenten för de som tror 
    på en så kallad mjuklandning.

Läs hela marknadsrapporten här (PDF)