Dödsfall

Få hjälp vid dödsfall

Vi har endast möjlighet att ge ut information om innehav hos SPP till dödsbodelägare över telefon. Detta förutsätter att vi fått in en släktutredning från Skatteverket (det brukar vi få per automatik av Skatteverket cirka två veckor efter bortgång) och att man i samtalet kan legitimera sig med mobilt BankID. 

Du når oss på 0771 533 533, måndag till fredag kl. 08:30-16:30.

Om personen i fråga har ett engagemang hos oss på SPP så får vi automatiskt information om dödsfall via Skatteverket cirka två veckor efter bortgång. Därefter skickar vi information till dödsboadressen per post gällande innehav och om det finns efterlevandeskydd eller inte. Det framgår även om innehavet ska tas upp i en bouppteckning eller inte.

*Om dödsboadressen inte stämmer kan den som företräder dödsboet (kräver fullmakt undertecknad av övriga dödsbodelägare) eller en särskilt utsedd boutredningsman (kräver förordnande från Tingsrätten) inkomma med en skriftlig adressändring till oss. Du kan läsa mer här om vad som händer vid dödsfall.

Om personen varit utlandsbosatt behöver vi motta en dödsattest