Pension och försäkringar för internationell personal

Har ni personal som jobbar utomlands? Eller anställer internationell arbetskraft? Vi har lång erfarenhet av pensions- och försäkringslösningar för inpats och expats.

Personal utomlands?

Vi har ett brett utbud av försäkringar och tjänster och djup kunskap kring vad som gäller i olika länder. Du kan känna dig trygg med att medarbetare som inte längre tillhör svensk socialförsäkring och tjänstepension får ett heltäckande skydd.

Personal från andra länder?

Behoven varierar när det kommer till att anställa arbetskraft från andra länder. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar utifrån er situation. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa några av landets största företag med personal som flyttar till Sverige.

Vad kan vi hjälpa er med?

BenEx – pension och sjukförsäkring för utlandsanställda

BenEx (Benefits for expatriates) är en försäkring för dem som inte längre omfattas av svensk socialförsäkring, tjänstepension eller allmän pension. Den är utformad för att den anställde i möjligaste mån ska få en pension som motsvarar svensk pensionsnivå.

BenEx är en premiebestämd försäkring, vilket innebär att arbetsgivaren sätter av en viss premie till ett pensionssparande. BenEx innehåller också två olika premieplaner, där valet av plan avgörs av vilken tjänstepensionslösning den anställde har direkt före utlandstjänstgöringen.

Vi bevakar utvecklingen av socialförsäkringar och tjänstepension i de flesta av världens länder. Det gör vi för att ni inte ska behöva betala en för stor premie och för att medarbetarna ska få en så rättvis försäkring som möjligt jämfört med om hen arbetat i Sverige.

Förmåner som ingår i BenEx:

 • Ålderspension
 • Efterlevandepension
 • Sjukförsäkring

Informationsblad och förköpsinfo:

Försäkringsvillkor SPPs tjänstepensionsplan (SPP1195)

Förköpsinformation SPPs tjänstepensionserbjudanden (SPP1327)

Information om BenEx

Information about BenEx (in English)

Information om BenEx flex

Sjukvårdsförsäkring

Vid stationering utomlands förlorar medarbetarna ofta sina statliga och avtalsenliga sjukförsäkringsförmåner. Medarbetaren kan också vara utsänd till ett land där den offentliga vården är bristfällig. Det är därför viktigt att arbetsgivaren skyddar sina anställda genom att teckna en global sjukvårdsförsäkring.

I samarbete med Bupa Global erbjuder vi en läkekostnadsförsäkring som omfattar sjukvård utomland. Den kan kombineras med andra viktiga försäkringsmoment som slutar gälla vid utlandstjänst:

 • hemtransport vid sjukdom eller kris
 • ansvarsförsäkring
 • rättsskydd
 • bagageförlust eller försening
 • hemförsäkring
 • olycksfallsförsäkring
 • livförsäkring.

Är den anställde utsänd av svensk arbetsgivare finns ofta avtalsenliga krav på hur försäkringen ska se ut. Det är därför viktigt med rätt rådgivning och experthjälp. 

Grupplivförsäkring (TGL)

För de som inte omfattas av kollektivavtalet under sin utlandstjänst erbjuder SPP en grupplivförsäkring för expats, i samarbete med Bliwa. Denna grupplivförsäkring ersätter Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) under utlandstjänstgöringen.

Personal som flyttar till Sverige

För personal som flyttar till Sverige kan behoven variera och vad vi kan hjälpa er med beror på hur resten av vår gemensamma affär ser ut. Vi har till exempel hjälpt kunder med att deras internationella arbetskraft är försäkrad från dag 1 när de kommer till Sverige.

Internationella pensionsplaner

Många multinationella företag har mobil personal med komplexa behov. Kanske är ni ett svenskt företag med personal i hela världen, som dessutom flyttar runt och arbetar i flera olika länder? De är ett bra exempel på personer som kan ingå i en internationell pensionsplan. Man kan också säkerställa att medföljande partner får det försäkringsskydd de behöver.

Vanligtvis ingår:

 • Pension
 • Sjukersättning vid arbetsoförmåga
 • Engångsbelopp i händelse av dödsfall

Samarbete mellan SPP och Zurich

SPP har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med utlandsanställd personal och som en del av vårt övriga erbjudande kan vi hjälpa till med internationella pensionsplaner.

För att hjälpa företag med dessa behov har vi inlett ett samarbete med Zurich International Life Limited, som är etablerat på Isle of Man för att kunna marknadsföra internationella pensionsplaner.

Vi har även ett samarbete med Zurich Eurolife S.A i Luxembourg rörande gruppriskförsäkring för mobil personal.

Zurich erbjuder en modern webbplattform med ett brett utbud av fonder, både internationella och SPP fonder. Arbetsgivaren kan sköta all hantering av planen och den försäkrade har möjlighet att exempelvis kunna se aktuellt värde och byta fonder.

Vill du ha hjälp med internationella pensionsplaner?

Mejla international@spp.se

Ta hjälp av vårt internationella team

Multinationell pooling

Pooling är ett sätt för multinationella företag att sänka sina kostnader för tjänstepension eller andra riskförsäkringar. Det sker genom att alla individförsäkringar räknas samman till en gemensam "pool".

Utlandsportalen

I den digitala och interaktiva tjänsten Utlandsportalen hittar du information om socialförsäkring, tjänstepension och arbetsgivarpraxis i 69 länder. Perfekt för dig som jobbar på multinationella företag!

Kontakta SPP internationell affär