Multinationell pooling – ett sätt att sänka försäkringskostnaderna

Har ni verksamhet i flera länder? Då är multinationell pooling en bra möjlighet att spara pengar, öka kontrollen och centralisera era riskförsäkringar.

Vad är pooling?

Pooling är ett sätt för multinationella företag att samla sina riskförsäkringar centralt, samtidigt som ni kan få tillbaka överskottet när riskresultatet är positivt. Det sker genom att alla individförsäkringar räknas samman till en gemensam "pool", oavsett vilket land försäkringen är tecknad i.

Genom att koppla ihop alla lokala förmåner får ni också bättre kontroll och överblick över helheten. En gång per år får ni en sammanfattande rapport.

Försäkringarna tecknas som vanligt i respektive land och pooling kostar ingenting extra. Vi kan poola försäkringar som är tecknade direkt i SPP eller via en lokal förmedlare.

Pooling ger möjlighet till återbetalning av riskpremier, utan någon extra risk för företaget. I stort sett alla våra stora kunder poolar sina risker. Gör det ni också!

Vanliga frågor och svar

 • SPP kan poola riskförsäkringar där SPP är försäkringsgivare. 

  Har ni kollektivavtal kan vi till exempel poola kompletterande sjukförsäkringar, ev. sjukförsäkring och premiebefrielse kopplad till löneväxling, premiebefrielse vid alternativ ITP, eller riskförsäkringar kopplade till tex. chefsplaner eller utlandsplaner (BenEx). 

  Om man inte har kollektivavtal kan vi poola sjukförsäkring och premiebefrielse i SPP, samt icke fribrevsgrundande efterlevandepension.

 • För att kunna poola måste företaget ha verksamhet och anställda i flera länder. Minimum är att ni har verksamhet i två länder, och på SPP har vi ett riktmärke på att ni har minst 10 försäkrade hos oss. Hör av er via kontaktformuläret nedan så tittar vi tillsammans på just era förutsättningar.

 • En förutsättning för att kunna erbjuda pooling är att försäkringsbolaget är med i ett eller flera poolingnätverk. SPP är med i de två största nätverken, Insurope och IGP. 

  Insurope – är ett nätverk som finns representerat i 80 olika länder. Huvudkontoret ligger i Bryssel. Läs mer om Insurope

  IGP, International Group Program – finns representerat i mer än 50 olika länder. Den europeiska basen ligger i Bryssel och huvudkontoret finns i Boston, USA. Läs mer om IGP

 • Vi kan erbjuda pooling tillsammans med en lokal svensk förmedlare. Be din förmedlare att ta kontakt med oss så tittar vi tillsammans på förutsättningarna.

Kontakta SPP internationell affär