Sjukvårdsförsäkring

Vid stationering utomlands förlorar ofta den anställde sina statliga och avtalsenliga sjukförsäkringsförmåner. Den anställde är kanske utsänd till ett land där den offentliga vården är bristfällig.

Det är därför viktigt att arbetsgivaren skyddar sina anställda genom att teckna en global läkekostnadsförsäkring som ger rätt till sjukvård oavsett arbetsland. 

SPP erbjuder i samarbete med Bupa Global en läkekostnadsförsäkring som omfattar sjukvårds utomland (ingår i BUPA-gruppen).

Denna försäkring kan kombineras med andra viktiga försäkringsmoment som upphör vid utlandstjänsten:

  • hemtransport vid sjukdom eller kris
  • ansvarsförsäkring
  • rättsskydd
  • bagageförlust eller försening
  • hemförsäkring
  • olycksfall
  • livförsäkring

Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?