Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Multinationell pooling

SPP erbjuder sina kundföretag multinationell pooling, ett bra sätt för multinationella företag att sänka sina kostnader för arbetsgivarbetald riskförsäkring.

Vad är multinationell pooling?

Multinationell pooling är en teknik som räknar samman olika individförsäkringar för ett multinationellt företag till en "pool", oavsett i vilka länder respektive försäkringskontrakt är tecknat. 

Moderbolaget får en balansräkning för alla dotterbolag i hela koncernen. Om de premier som betalats in för riskförsäkringen för hela koncernen är högre än skadeersättningen som utbetalats, uppstår en marginal. Denna marginal får moderbolaget tillbaka som en så kallad "dividend" eller vinstdelning. 

Marginalen, eller dividenden som moderbolaget får tillbaka kan ibland uppgå till betydande belopp. Över tid kan det röra sig om 10 procent av riskpremierna och enstaka år så mycket som 50 procent, om koncernen har bra skadeutfall.

Ingen risk för företaget

Pooling innebär ingen risk för kundföretagen. Om skadeutfallet skulle vara högre än inbetalda riskpremier och det uppstår ett negativt resultat kan företaget välja mellan två metoder:

  • "Loss carry forward", det vill säga förlusten skjuts upp till nästa år och jämnas ut med nästa års resultat om det är positivt.
  • "Stop loss", det vill säga förlusten avskrivs och nätverket/försäkringsbolaget tar kostnaden.

Riskavgiften som försäkringsbolaget tar ut är högre för "stop loss" än för "loss carry forward".

Har du några frågor eller vill veta mer om multinationell pooling?

Kontakta Pekka Jansson

E-post: pekka.jansson@spp.se 
Telefon: 08-451 70 32

Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter, till exempel personnummer, när du skickar mejl.


Gillar du den här sidan?