Marknadsrapport fonder oktober "Hökaktiga centralbanker fortsätter"

2023-10-09

Ta del av den senaste månadens marknadsrapport:

Globala aktier föll med hela 4 procent i september till följd av fortsatt stigande
långräntor och hökaktiga centralbanker. Allt fler inser nu att räntesänkningar
troligtvis ligger långt fram i tiden. Aktier på tillväxtmarknader klarade sig något bättre än industriländerna med en nedgång om knappt 2 procent under månaden. Fastighetssektorn i Kina är fortsatt i fokus men oron har avtagit något. Oron för stigande räntor fick även den svenska börsen att vända nedåt under månaden och svenska aktier tappade 1 procent. Den svenska kronan har förstärkts något jämfört med euron men är fortsatt svag gentemot dollarn.

Här kan du läsa hela marknadsrapporten.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?