Ingår i Spar & trygg plus

För dig som vill komma igång snabbt och ändå försäkra dig om att du får en riktigt bra tjänstepension så har vi satt ihop paketet Spar & trygg plus. Här kan du läsa mer om paketets olika delar.

Månadsspara till pensionen

Så här går sparandet till: För lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp sätts det av 4,5% av lönen till tjänstepensionen. För den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp sätts det av 30% av lönen.

Exempel: Kostnaden för företaget, för Veronica 32 år som har en månadslön på 43 000 kr, blir 1 935 kr/månad för sparandet.

Så fort du har tecknat tjänstepension så får dina anställda ett pensionssparande.

Tjänstepensionen betalas ut vid bestämd pensionsålder, under den utbetalningstid som den anställde själv väljer: 5-20 år eller livsvarigt.

För att förenkla från början har vi infört två standardalternativ: förvaltning inom vår entrélösning "SparaSäkra" (fondförsäkring) och med inkluderat återbetalningsskydd. Dessa standardalternativ kommer att vara aktiva tills den anställde aktivt själv väljer gör ett annat val.

Återbetalningsskydd är en form av efterlevande­skydd som innebär att om den anställde dör betalas pensionspengarna istället ut till förmånstagare. Hur mycket som betalas ut beror på hur mycket kapital som finns i tjänstepensionen.

Om inget annat har anmälts till SPP är förmånstagarna i första hand den anställdes make/sambo/partner och i andra hand barn.

Premiebefrielse

Är en trygghet som innebär: om den anställde blir långvarigt sjuk och berättigad till ersättning från Försäkringskassan, då går SPP in och betalar in premien till tjänstepensionen, helt eller delvis, efter en bestämd karenstid. Hur mycket SPP betalar beror på graden av den anställdes arbetsoförmåga.

Exempel: Att teckna premiebefrielse för Veronica 32 år med en 43 000 kr i månadslön kostar företaget 67 kr/månad.

Om du blir så sjuk eller skadad att du inte längre kan arbeta skyddar premiebefrielseförsäkringen din framtida pension genom att garantera fortsatt inbetalning av din pensionspremie, om det behövs ända fram till din pension, eller annars fram till dess att du kan börja arbeta igen.

Karenstiden är 90 dagar.   

Sjukförsäkring

Om en anställd blir långvarigt sjuk, mer än 90 dagar, ger sjukförsäkringen en bestämd summa pengar utbetald varje månad som extra inkomst utöver ersättningen från Försäkringskassan.

Exempel: Veronica 32 år har en månadslön på 43 000 kr. Hennes sjukförsäkring kostar företaget 158 kr/månad. Det innebär att hon kan få 4 300 kr/månad, vid 100% sjukskrivning, efter 90:e dagen med sjukersättning från Försäkringskassan.

De första 14 dagarna är det företaget som betalar sjuklönen som är 80 procent av den vanliga lönen.

Från Försäkringskassan får den anställda därefter sjukpenning på knappt 80 procent av lönen, upp till inkomsttaket på 43 750 kr i månaden (2023). När Försäkringskassan beslutar om sjukersättning istället för sjukpenning landar nivån på 75 procent. Tiden för när det sker kan variera.

Sjukförsäkringen kompenserar för inkomstbortfallet som uppstår vid sjukskrivning längre än 90 dagar. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att inkomsten hamnar på upp till 90 procent av den pensionsmedförande lönen som har anmälts till oss.

Flexpension

För att erbjuda tjänstepension som liknar ITP1 behöver paketet också innehålla något som heter Flexpension. Flexpension är en förmån som ingår i de flesta kollektivavtal och som innebär att arbetsgivaren gör en extra avsättning till din tjänstepension.

I det här paketet är flexpensionen 1%. Du kan ändra procentsatsen när du vill.

Exempel: För Veronica, som tjänar 43 000 kr/månad, blir företagets kostnad för flexpension 430 kr/månad.

Flexpensionen är en förstärkning av den individuella tjänstepensionen, där arbetsgivaren bidrar med en kompletterande premie.

Denna extra premie tillförs automatiskt till tjänstepensionen, utan att någon extra administration krävs. 

Vill du hellre prata med en pensionsexpert?

Tycker du att de skulle vara skönt att prata med någon som kan, innan du väljer ditt paket? Du är alltid välkommen att kostnadsfritt prata med en pensionsrådgivare hos SPP och bolla vilka försäkringar just du behöver.

Ring 0771-598 102 så svarar vi på alla dina frågor.

 

Du når oss varje dag 08:30-16:00, helgfri måndag-fredag. Dag före röd dag har vi öppet fram till 13:00.