Bra att ha koll på som pensionär!

Här hittar du som redan är pensionär användbar information. Du kan läsa om utbetalningsdagar, skatten, vad du behöver tänka på om du bor utomlands.

Utbetalningsdagar 2024

25 januari 25 juli
23 februari 23 augusti
25 mars 25 september
25 april 25 oktober
24 maj 25 november
25 juni 23 december

 

Så här fungerar skatten för din pension

SPP är skyldiga att dra 30 procent i skatt. Vill du att vi gör ett extra skatteavdrag utöver dessa 30 procent kan du anmäla detta genom att logga in på spp.se. Gå in på menyn "Mitt SPP" och välj "Skatteavdrag" under "Mina inställningar".

Ska vi dra skatt enligt SINK-beslut eller jämkningsbeslut behöver du skicka beslutet till oss på adress: SPP Pension & Försäkirng, Försäkringsutbetalning, 105 39 Stockholm.

Om SPP betalar ut den största delen av din inkomst kommer vi att få uppgift från Skatteverket om vilken skattetabell som gäller för dig.

Varje år skickar vi kontrolluppgift till dig, där du hittar vilka uppgifter vi lämnat till Skatteverket.


Anmäla och ändra kontouppgifter

Du kan anmäla och ändra dina kontouppgifter direkt genom att logga in på spp.se.

Bosatt utomlands, eller planer på att bli?

Planer på ett liv utomlands som pensionär, eller är du redan där? Oavsett så krävs det lite extra planering för att du som utlandsbosatt ska få en smidig pension.

Ändra adress

Om du flyttar utomlands eller byter adress när du bor utomlands, anmäler du din nya adress direkt till oss. Vi behöver ett underlag från dig med följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Ny adress
 • Datum
 • Underskrift

Skicka underlaget till SPP Pension & Försäkring, 105 39 Stockholm.

Utbetalning till utländskt konto

Om du vill att din pension ska betalas ut till ett utländskt konto meddelar du det till oss genom att skicka ett underlag med följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Bankens namn
 • Bankens adress
 • Bankens SWIFT-/BIC-nummer
 • Kontonummer
 • IBAN-nummer
 • Datum
 • Underskrift

Skicka underlaget till SPP Pension & Försäkring, 105 39 Stockholm.

Valuta för utbetalning

Pensionen betalas normalt ut i den valuta som är aktuell i det land du bor i, men du kan ändra det om du vill. Vi behöver då följande uppgifter från dig:

 • Namn
 • Personnummer
 • Valuta som du vill att utbetalningen ska göras i
 • Datum

Skicka underlaget till SPP Pension & Försäkring, 105 39 Stockholm.

Skatt

Vi drar normalt 30 procent inkomstskatt på din pensionsutbetalning. För vi ska kunna dra lägre skatt måste du säkerställa att vi får ett beslut om Särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK-beslut) från Skatteverket. Det är viktigt att SPP står som utbetalare på underlaget.

Levnadsintyg

För att kunna betala ut pension till dig som bor utomlands måste vi varje år säkerställa att du lever genom ett levnadsintyg. Vi får inte automatiskt information om att någon av våra utlandsboende kunder har gått bort. Vi kontrollerar på något av följande sätt:

 • Genom att hämta uppgifter från Pensionsmyndigheten
  För många av våra kunder, men inte alla, hämtar vi uppgifter om de levnadsintyg som Pensionsmyndigheten har begärt och fått in. Pensionsmyndigheten begär levnadsintyg för de personer de betalar allmän pension till.
 • Genom att skicka en begäran om levnadsintyg till dig
  Har du fått en begäran om levnadsintyg måste det fyllas i och skickas in till oss för att dina utbetalningar inte ska stoppas. Om du redan har ordnat ett intyg för något annat bolag går det bra att skicka oss en kopia på det istället. Vi behöver få ditt intyg senast tre månader efter att vi skickat begäran till dig. Får vi inget svar från dig stoppas dina utbetalningar.


Har du BankID kan du enkelt fylla i och signera ditt levnadsintyg direkt här på webben.

Det är viktigt att du kontrollerar att vi har rätt adress till dig, det kan du göra genom att logga in. 


Ändra din utbetalning

Beroende på vilken typ av pension du har kan det finnas möjlighet att ändra din utbetalningstid, efterlevandeskydd och förvaltningsform även när utbetalningen påbörjats. Du hittar all information i dina försäkringsvillkor. Du kan givetvis även kontakta oss om du vill få hjälp.


Lägsta gräns för utbetalning

Vid periodisk utbetalning är lägsta belopp för utbetalning 50 kronor efter skatteavdrag. Lägre belopp läggs samman och betalas ut när gränsen 50 kronor för utbetalning uppnås.


Spara dina pengar smart - även under utbetalning!

Om du sparar dina pengar i fonder ska du tänka på att spara dina pengar smart, även under utbetalningstiden. När dina pengar är under utbetalning är det bra att se till att du får en så jämn utbetalning som möjligt. Det kan du själv påverka genom att sänka risken i ditt sparande. Om du gör detta minskar risken att värdet på dina pengar varierar kraftigt och på så sätt får du en jämnare utbetalning.

Läs mer om att välja fonder


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?