Vad händer med min pension om jag dör?

Vad som händer med din pension om du dör beror på när du avlider samt om du har ett efterlevandeskydd eller inte. Känns det viktigt att veta att din familj kommer att klara sig bra ekonomiskt? Då kan det vara en idé att se över om dina pensionspengar är skyddade av ett återbetalningsskydd.  

Om du vill att dina pensionspengar ska betalas ut till dina efterlevande om du dör behöver du ha ett återbetalningsskydd. Då betalas dina pengar ut till dina förmånstagare (vanligtvis sambo/make/maka eller barn) om du dör innan dina pensionsutbetalningar hart startat. 

I vissa pensionsavtal kan dina barn också ha rätt till barnpension men reglerna för vad som gäller varierar mellan olika avtal. 

En pensionsförsäkring kan vara tecknad på olika sätt. Vissa pensioner har skydd för efterlevande både före och efter utbetalningsstarten, medan för andra gäller skyddet endast fram till utbetlaningen startar. Oavsett så får du inför att din utbetalning ska starta göra val för hur det ska se ut. Då har du möjlighet att välja om du vill ha ett skydd till efterlevande eller inte.  

Återbetalningsskydd

Har du återbetalningsskydd?

Är du kund hos oss på SPP kan se om du har ett återbetalningsskydd eller inte om du loggar in på dina sidor. 

Vem får min pension?

Har du ett återbetalningsskydd är det är dina förmånstagare som har rätt att få dina pensionspengar när du dör. 

Jag saknar återbetalningsskydd

Har du inte ett återbetalningsskydd får du lite mer pengar till din egen pension, så kallad arvsvinst. Det är en kompensation till dig då det finns en risk att dina pensionspengar inte betalas ut.