Fondhändelser 2020

 • 2020-12-30 - Cicero World 0-50 utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Fonden stängs för nyteckning vecka 3 och innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Mix 20 vecka 4Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev. 

 • 2020-12-10 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: Arctic Nordic Equities

  Från och med 11 december 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Arctic Nordic Equities.

  Arctic Nordic Equities investera huvudsakligen i aktier som är noterade eller handlas på marknader i Norden. Fonden kommer inte att ha ett specifikt bransch- eller sektorfokus.

  Du hittar mer information om Arctic Nordic Equities i vår fondlista under vårt fondutbud.

  Till fondlistan

 • 2020-10-19 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Spiltan Aktiefond Stabil

  Från och med 19 oktober 2020 ingår Spiltan Aktiefond Stabil i vårt distributörsfondutbud.

  Spiltan Aktiefond Stabil är en aktivt förvaltad defensiv Sverigefond som innehåller dels bolag noga utvalda utan särskild fokus på bransch eller storlek, dels investmentbolag samt en del direktavkastande tillgångar. Ungefärlig fördelning i nämn ordning är 50 procent, 35 procent och 15 procent.

  Du hittar mer information om Spiltan Aktiefond Stabil i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2020-10-16 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: Polen Capital Focus U.S. Growth Fund

  Från och med 16 oktober 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Polen Capital Focus U.S. Growth Fund.

  Polen Capital Focus U.S. Growth Fund investerar främst i en fokuserad portfölj av högkvalitetsaktier i stora bolag (först och främst sådana som har ett marknadsvärde på över 4 miljarder USD) som är noterade på erkända börser i USA.

  Du hittar mer information om Polen Capital Focus U.S. Growth Fund i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-10-14 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: SPP Sverige Småbolag Plus

  SPP Sverige Småbolag Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10% av sina tillgångar i bolag i övriga Norden. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt Co2-avtryck och bolag med högt hållbarhetsbetyg. Upp till 10% av fondens medel investeras i lösningsbolag, bolag som är med och bidrar till att nå FNs globala hållbarhetsmål.

  Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer/konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5% kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

  Du hittar mer information om SPP Sverige Småbolag Plus i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-09-22 - First State China Growth byter namn till FSSA China Growth

  Den 22 september 2020 byter First State China Growth namn till FSSA China Growth.

  Namnbytet sker som ett led i en varumärkesförändring från First State Investments till First Sentier Investors, efter att First State Investments blev uppköpta under 2019.

  Inga andra förändringar sker med fonden. Läs mer om fonden i fondlistan under vårt fondutbud.

 • 2020-08-20 - Storebrand Global Multifactor utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Global Multifactor Plus den 22 september. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2020-08-14 - JPM Global Bond Opportunities utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden JPM Global Bond Opportunities Sustainable den 17 september. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2020-08-07 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: SPP High Yield Företagsobligation

  Från och med 7 augusti 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med SPP High Yield Företagsobligation.

  SPP High Yield Företagsobligation är en hållbar aktivt förvaltad företagsobligationsfond som investerar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet, High Yield, men kan även placera i emittenter utanför Norden och i viss mån i företagsobligationer med högre kreditvärdighet (Investment Grade). Fokus kommer att ligga på BB rating eller motsvarande och de som saknar officiell rating, snarare än B, vilket ger en relativt konservativ kreditrisk.

  Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

  Du hittar mer information om SPP High Yield Företagsobligation i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-07-31 – Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Nordea Realräntefond SEK

  Från och med 31 juli 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Nordea Realräntefond.

  Fonden placerar i räntebärande värdepapper och andra ränteinstrument. Placeringarna allokeras i första hand i av svenska staten emitterade realränteobligationer. Fonden kan även placera i ränteinstrument som emitteras av Sverige eller andra OECD-länder, kommuner, offentliga samfund, svenska eller europeiska kreditinstitut eller företag med en god rating.

  Du hittar mer information om Nordea Realräntefond i vår fondlista.

 • 2020-07-24 – Nyhet i fondförsäkringsutbudet: T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity

  Från och med 24 juli 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity.

  Fonden är aktivt förvaltad och investerar huvudsakligen i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag i Asien (utom Japan).

  Du hittar mer information om T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-07-10 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR A Acc

  Från och med 10 juli 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund.

  Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i små och medelstora bolag inom olika sektorer och som omsätts på en eller flera av de officiella fondbörserna i Japan.

  Du hittar mer information om BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund  i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-07-01 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Dynamica 80 Global

  Från och med den 1 juli ingår Navigeras nya fond Dynamica 80 Global i vårt distributörsfondutbud. För mer information om fonden, se fondlistan och välj utbud: Distributörsfonder.

 • 2020-06-30 - Avgiftssänkning i SPP Mix 20 och SPP Mix 50

  Per den 30 juni 2020 ändras de årliga förvaltningsavgifterna för SPP Mix 20 och SPP Mix 50. SPP Mix 20 sänks från 0,79% till 0,60% och SPP Mix 50 sänks från 0,79% till 0,70%.

  Prissänkningen innebär även att priset för SPP SparaSäkra förändras. Det nya totalpriset för SPP SparaSäkra kan vara högst 0,99 procent per år och lägst 0,60 procent per år.

  Mer information om fonderna kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-05-13 – Förändringar gällande Vanguard SRI Global Stock Fund

  Per den 13 maj 2020 ändras index för Vanguard SRI Global Stock Fund från FTSE Developed Index till FTSE Developed All Cap ex. Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index.

  Med anledning av ändringen byter fonden namn till Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index.

  Mer information om fonderna kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-02-13 - Avgiftssänkning i Carnegie Fastighetsfond

  Carnegie Fastighetsfond ändrar avgift från 1,75% till 1,60% per 1 mars 2020.

  Mer information om fonden kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-02-03 - Avgiftssänkning i Swedbank Robur Realräntefond

  Swedbank Robur Realräntefond ändrar avgift från 0,50% till 0,30% per 1 februari 2020. 

  Mer information om fonden kan du hitta i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2020-01-22 - Nyhet fondförsäkringsutbudet: Storebrand Norge Fossilfri

  Från och med 22 januari 2020 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Storebrand Norge Fossilfri. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade på Oslobörsen. Fonden är stilneutral och investerar diversifierat inom olika sektorer. Eftersom fonden är fossilfri avstår den från att investera i bolag som har huvudverksamhet knuten till olje- och gasutvinning samt annan relaterad verksamhet. Fonden följer även Storebrandstandarden för hållbara investeringar.

  Storebrand Norge Fossilfri har som mål att uppnå långsiktig meravkastning jämfört sitt referensindex, Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Fondens investeringar baseras på en grundlig fundamentalanalys som bland annat innebär värdering av nyckeltal, bolagets verksamhet, ledning/styrelse, framtidsutsikter och marknadsposition.

  Du hittar mer information om Storebrand Norge Fossilfri i vår fondlista under vårt fondutbud.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?