Fondhändelser 2017

 • 2017-12-22 - Solidars fonder utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehavet kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonder enligt följande:

  • Solidar Aggressiv Plus ersätts med SPP Mix 100
  • Solidar Flex 100 Plus ersätts med SPP Mix 100
  • Solidar Flex 70 ersätts med SPP Mix 50
  • Solidar Flex 40 Plus ersätts med SPP Mix 20 

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev. 

 • 2017-12-05 - Sänkt risknivå för SPP Företagsobligationsfond

  Risknivån för SPP Företagsobligationsfond har sänkts från en 2:a till en 1:a. Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning för fonden. En lägre placering på skalan betyder lägre avkastning, men också lägre risk att förlora pengar. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

  Mer information om risknivån finns att läsa i fondens faktablad som finns i fondlistan under vårt fondutbud.

 • 2017-11-27 - Fonden Henderson Horizon Fund – Global Technology Fund byter namn

  Fonden Henderson Horizon Fund – Global Technology Fund byter namn till Janus Henderson Horizon Fund – Global Technology Fund per den 15 december 2017. Ingen annan ändring sker med fonden.

  Namnändringen sker efter att Henderson Group plc och Janus Capital Group slogs ihop i maj tidigare under året.

 • 2017-10-30 - First State China Focus utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer omplaceras automatiskt till ersättningsfonden First State China Growth den 5 december. Kunder som berörs av förändringen informeras via brev.

 • 2017-09-20 - SPP Emerging Markets SRI & SPP Tillväxtmarknad Plus - sänkt avgift

  SPP Fonder sänker förvaltningsavgiften för dessa fonder som ett led i SPP Fonders strategi med ett attraktivt fondutbud. Prisjusteringen genomförs den 1 oktober 2017.

  Fond
  Avgift före ändring
  Avgift efter ändring
  SPP Emerging Markets SRI 0,75 % 0,40 %
  SPP Tillväxtmarknad Plus 0,75 % 0,50 %
 • 2017-08-23 - Sammanslagning av BNPP L1 Equity World Aqua och Parvest Aqua

  Fonden BNPP L1 Equity World Aqua fusioneras in i fonden Parvest Aqua som finns i vårt fondförsäkringsutbud. Fonden Parvest Aqua kommer inte att påverkas av sammanslagningen.

 • 2017-08-09 - Namnbyte på Söderberg & Partners fonder

  Följande fonder från Söderberg & Partners har bytt namn från och med den 1 augusti 2017.

  Tidigare namn  Nytt namn
  Trygghet 75 PM  Proaktiv 75 PM 
  Trygghet 80 PM  Proaktiv 80 PM 
  Trygghet 75  Proaktiv 75 
  Trygghet 80  Proaktiv 80 
  Trygghet 85  Proaktiv 85 
  Trygghet 90  Proaktiv 90 

 • 2017-07-06 - Uppdaterad information om Delphi Emerging

  Vi har nyligen informerat om att Delphi Emerging kommer utgå ur SPPs fondförsäkringsutbud och att innehavet i fonden automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Comgest Growth Emerging Markets den 23 augusti. Med anledning av att Delphi valt att avveckla Delphi Emerging lämnar vi här mer information kring omplaceringen och inbetalningar till fonden.

  Att Delphi valt att avveckla fonden innebär att kunder som i augusti fortfarande har periodisk inbetalning till Delphi Emerging kan få inbetalningen placerad i ersättningsfonden något tidigare än omplaceringen av befintligt innehav.

  Det som gäller för Delphi Emerging är följande:

  - Fonden Delphi Emerging är stängd för köp från och med den 3 maj 2017

  - Det går fortfarande att sälja av andelar i fonden

  - Inbetalningar och kapital som inkommer till Delphi Emerging efter den 3 maj 2017 kommer placeras i ersättningsfonden

  - Omplacering från Delphi Emerging till ersättningsfonden sker automatiskt om inte annan fond istället har valts. Den 23 augusti är ett preliminärt datum för omplaceringen

  - Mer information om ersättningsfonden Comgest Growth Emerging Markets finns under vårt ordinarie fondutbud.

 • 2017-06-29 - Delphi Emerging utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Comgest Growth Emerging Markets den 23 augusti. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

  Uppdatering 2017-07-06: Läs även under 2017-07-06 - Uppdaterad information om Delphi Emerging

 • 2017-06-29 - Fonden Monyx Strategi Trygghet byter namn

  Fonden Monyx Strategi Trygghet byter namn till Monyx Strategi Försiktig. Ändringen sker per 1 augusti. Mer information finns på Monyx hemsida.

 • 2017-06-29 - Fonden Monyx Strategi Världen sänker förvaltningsavgiften

  Fonden Monyx Strategi Världen sänker förvaltningsavgiften från 2,15 % till 1,90 %. Ändringen sker per 1 juli 2017. Mer information finns på Monyx hemsida.

 • 2017-06-14 - Fonden JPMorgan Africa byter jämförelseindex

  Fonden JPMorgan Africa byter jämförelseindex den 3 juli 2017 från MSCI Emerging and Frontier Markets Africa Index till Dow Jones Africa Titans 50 Index. Fondens jämförelseindex används för att beräkna den resultatbaserade avgiften. För mer info, besök JP Morgans hemsida.

 • 2017-04-20 - BlackRock Global Small Cap utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Mercer Global Small Cap den 18 maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2017-03-07 - Handelsbanken Asienfond byter namn till Handelsbanken Asien Tema

  Förändringen innebär bara namnbyte och påverkar varken fondens placeringsinriktning eller risknivå. Ändringen sker den 8 mars.

 • 2017-02-24 - Nyhet i fondutbudet: Norron Select

  Från och med idag finns fonden Norron Select i fondförsäkringsutbudet.

  Norron Select är en lång/kort hedgefond som förvaltas med en beräknad risk i intervallet 5-15% och normalt under 10%, där just variationen i risktagande är ett viktigt inslag. Fondens investeringar koncentreras främst till aktier i likvida nordiska storbolag.

  Norron Select förvaltas av samma team som Norron Target som sedan tidigare finns i vårt fondförsäkringsutbud.

  Norron Target har en målsatt volatilitet på runt 3-5% och består av både ränte- och aktieplaceringar. 

 • 2017-02-15 - Förändringar i fondförsäkringsutbudet

  Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden T. Rowe Price Emerging Markets USD den 16 mars. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

  Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema kommer däremot inte att bytas ut i de upphandlade försäkringarna inom ITP13 samt SAF-LO14. I dessa avtal är det framförhandlat en lägre förvaltningsavgift på fonden och fonden kommer ligga kvar.

  Standard Life GARS utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Har du innehav i fonden kommer det att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Aviva Multi-Strategy Target Return den 21 mars. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2017-01-11 - Förändingar i fondförsäkringsutbudet

  Den 14 februari 2017 kommer Cicero 0-40 slås samman med Cicero 0-50. Samma datum kommer även Cicero World Wide Offensiv slås samman med Cicero Världen.

  Cicero 0-40 och Cicero 0-50

  Den 14 februari 2017 kommer Cicero 0-40 och Cicero 0-50 att slås samman (fusioneras via absorption). Det innebär att Cicero 0-40 kommer att gå upp i Cicero 0-50 och därefter inte finnas kvar. Fusionen innebär att fondandelsägarna i Cicero 0-40 kommer få nya andelar i Cicero 0-50, motsvarande det värde de gamla andelarna hade.

  Fonderna har samma geografiska placeringsinriktning. Skillnaden består i att Cicero 0-40 har mandat att allokera upp till 40% aktieexponering medan Cicero 0-50 har ett mandat att allokera upp till 50% aktieexponering.

  Cicero World 0-40 och Cicero World 0-50 har riskklass 3. Båda fonderna har låg risk och risken har historiskt varit något högre i Cicero World 0-50 än vad den har varit i Cicero World 0-40.

  Förvaltningsavgiften i Cicero World 0-40 är 1,9% och i Cicero World 0-50 är den 2,1%.

  Med anledning av fusionen kommer kunder med innehav i Cicero 0-40 hos SPP Pension & Försäkring AB (publ) att omplaceras till Cicero 0-50 den 7 februari.

  Sista dag att själv byta till annan fond än Cicero 0-50 är den 31 januari.

  Mer information hittar du här i informationsbrevet från Cicero Fonder AB.

  Cicero World Wide Offensive och Cicero Världen

  Den 14 februari 2017 kommer Cicero World Wide Offensiv och Cicero Världen att slås samman (fusioneras via absorption). Det innebär att Cicero World Wide Offensiv kommer att gå upp i Cicero Världen och därefter inte finnas kvar. Fusionen innebär att fondandelsägarna i Cicero World Wide Offensiv kommer få nya andelar i Cicero Världen, motsvarande det värde de gamla andelarna hade.

  Fonderna har samma geografiska placeringsinriktning. Skillnaden består i att Cicero World Wide Offensiv är en aktivt förvaltad global allokeringsfond med mandat att allokera 50-150% i aktierelaterade instrument utifrån förvaltarens marknadsbedömning medan Cicero Världen är en etisk aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning mot stabila kvalitetsbolag med god direktavkastning. Placeringar sker huvudsakligen direkt i aktier på världens aktiemarknader, men också till viss del i kostnadseffektiva passiva instrument.

  Cicero World Wide Offensiv och Cicero Världen, har riskklass 5. Båda fonderna har medelhög risk och risken väntas bli något lägre i Cicero Världen än Cicero World Wide Offensiv.

  Förvaltningsavgiften är 2,5% i både Cicero World Wide Offensiv och Cicero Världen.

  Med anledning av fusionen kommer kunder med innehav i fonden hos SPP Pension & Försäkring AB (publ) att omplaceras till Cicero Världen den 8 februari.

  Sista dag att själv byta till annan fond än Cicero Världen är den 31 januari 2017.

  Mer information hittar du här i informationsbrevet från Cicero Fonder AB.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?