Nystarta året med koldioxidbantning

Starta ditt år med hållbara investeringar

Har du ett nyårslöfte att försöka hålla? En nystart kan vara att se över sin miljöpåverkan i vardagen. Dina investeringar har till exempel också ett koldioxidavtryck, som man inte alltid tänker på.

Sedan jag började i pensionsbranschen för ett år sedan har jag insett vilket enormt kapital som investeras i våra pensioner. Svenska arbetsgivare betalar 500 miljoner kronor till sina anställdas tjänstepension – varje dag. Och då är tjänstepensionen bara en liten del av allt vårt sparande. Inser du vilken påverkanskraft som finns i vårt sparande?

Jag försöker investera mer i de bolag som erbjuder lösningar på världens hållbarhetsutmaningar, oavsett om det är miljömässiga eller sociala utmaningar såsom hälsa eller jämställdhet. Både för att det känns bra, men också för att jag tror att de är bättre positionerade för att klara sig bra på lång sikt. Gröna bolag, vars produkter bidrar till att minska utsläppen och klimatpåverkan, klarade sig bra under pandemiraset på börsen och framtiden ser positiv ut för hållbara investeringar.

Läs mer om hållbarhet på spp.se/hallbarhet.

Behöver bli dyrare släppa ut koldioxid

På samma sätt vill jag investera mindre i bolag som släpper ut mycket koldioxid. Dels för att jag vill investera i företag som tar hänsyn till miljön. Dels för att det med stor sannolikhet kommer bli dyrare att släppa ut koldioxid de kommande decennierna, annars kommer vi inte klara Parisavtalet som världens ledare skrivit under. När det blir dyrare att släppa ut blir lönsamheten sämre för bolag med höga koldioxidutsläpp.

Detsamma gäller fossila bränslen. Världens ledare har enats om att vi behöver styra bort från det fossila till det förnybara. Vad tror du händer med avkastningen på oljebolag när efterfrågan sjunker för att politiker till exempel förbjuder nya bilar som körs på fossila bränslen, som i Storbritannien?

Johannas 3 tips för dig som vill spara hållbart under 2021:

  1. Skaffa en överblick
    Det första steget är att få koll på hur ditt totala sparande ser ut idag. Logga in på minpension.se för att få en överblick över ditt pensionssparande och se över var dina övriga sparpengar ligger placerade i nuläget.

  2. Undersök nuläget
    Ditt privata sparande och flera delar av pensionen går att påverka själv. Kolla upp hur den bank, och de fonder och aktier du har investerat i arbetar med hållbarhet och se om det matchar med vad du tycker är viktigt. De flesta fondbolag redovisar koldioxidavtrycket för sina fonder. Dessutom finns det information eller filter på många ställen där man kan köpa fonder, som gör att man kan sortera fram fonder utan fossila investeringar eller med låg koldioxidrisk.

  3. Se över möjligheten att byta till grönare alternativ
    Om du under punkt två kommer fram till att ditt nuläge inte matchar dina hållbarhetspreferenser – byt till ett grönare alternativ. Flytta till fossilfria fonder med bra avkastning och riskprofil. Öka dina investeringar i så kallade lösningsbolag, det vill säga bolag som tillhandahåller produkter eller tjänster med lösningar på de globala hållbarhetsutmaningarna, såsom t.ex. bolag inom ny teknik och förnyelsebar energi. Hållbarhet betyder olika saker för olika personer men det finns mycket information som hjälper dig banta dina investeringar på det du inte vill ha!

På spp.se/hallbarhet kan du läsa mer om hållbarhet

Dela artikeln Till spp.se