Investera i bolagen som löser hållbarhetsutmaningen!

Investeringar kan lösa hållbarhetsutmaningar

Världens ledare enades för fem år sedan kring mål vi måste uppnå för en hållbar utveckling. Men det finns saker som även du kan vara uppmärksam på för att bidra.

För fem år sedan fick vi världens bästa affärsplan för hållbarhet – FNs 17 globala mål för en hållbar utveckling. De visar var fokus behöver ligga för att världen ska lyckas bekämpa klimatförändringarna, utrota fattigdom och hunger, säkra rent vatten, hälsa, god utbildning och bygga motståndskraftiga samhällen. Dessutom har vi Parisavtalet som säger att världen måste styra bort kapital från det fossila mot det förnybara.

I vår vardag kan vi bland annat bidra genom att installera solceller på taket, åka kollektivt, handla rättvisemärkt och bli världsförälder. Den typen av investeringar utgör dock en liten del av det kapital vi samlar på oss under en livstid. För mig som enskild individ är pensionspengarna ett betydligt större belopp än det jag köper rättvisemärkt kaffe för. Totalt står pensionspengarna för hälften av allt kapital på världens börser. Så hur gör jag för att mina sparpengar ska bidra till att uppnå hållbarhetsmålen?

Det är inte så lätt att veta. Fonder med fokus på hållbarhet brukar ofta framförallt jobba med att låta bli att investera i "dåliga" branscher. Det är jättebra! Men man vill ju också kunna styra sina pengar till de där framtidsbolagen, bolagen som erbjuder produkter och tjänster som faktiskt bidrar till att rädda världen.

SPP har ett stort fokus på möjligheter, och alla bolag vi överväger att investera i betygssätts utifrån deras positionering gentemot relevanta hållbarhetsmål. Detta vägs ihop till en hållbarhetsrating, tillsammans med de mer "traditionella hållbarhetsriskerna" (dvs. bolagens hänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) och hur jämställda bolagen är. Denna hållbarhetsrating används sedan i urvalet av bolag att investera i.

Nyligen uppdaterade SPP sin hållbarhetsnivå, på en skala 1-10, som visas för varje fond i fondlistan på hemsidan. Nu baseras så mycket som hälften av nivån på möjligheter och jämställdhet. Så vill man vara säker på att investera i bolag som bidrar positivt till världens utmaningar, och inte bara bolag som undviker hållbarhetsrisker, så ska man välja en fond med hög hållbarhetsnivå. 

Fonden Global Solutions är 100 % fokuserad på lösningsbolag som t.ex. renar vatten, producerar förnybar energi eller ger människor ökad möjlighet till uppkoppling och därmed frihet.

Det kan vara bra att påminna sig om att det finns massor med bolag där ute som kämpar för att skapa en bättre värld. Åtminstone tycker jag det känns bra att mina pensionspengar styrs mot dem!

Läs mer om SPPs hållbarhetsarbete

Dela artikeln Till spp.se