Klimatinnovationen som visar ditt företags CO2-avtryck

Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef SPP

Intresset för hållbart sparande fortsätter att öka. Enligt en undersökning från SPP vill hela 9 av 10 anställda ha en hållbar tjänstepension. Men hur kan du som arbetsgivare bevisa att er tjänstepension verkligen uppfyller önskemålen från dina anställda? Med "Ert Klimatavtryck" får du äntligen verktyget som behövs.

"Ert Klimatavtryck" är en innovativ tjänst

Tjänsten möjliggör för dig som företagskund hos SPP att få konkret koldioxiddata för dina anställdas samlade tjänstepensionssparande i SPPs fonder. I verktyget kan du också se hur mycket högre ert koldioxidavtryck skulle varit om era pengar istället investerades i jämförbart sparande utan hållbarhetskrav.  

Det här är en viktig milstolpe. För mig som hållbarhetschef är det självklart att ett bra hållbarhetsarbete kräver ambitiösa klimatkrav och data som mäter effekten av våra insatser. Precis lika enkelt som det är att veta att en tågresa släpper ut mindre koldioxid än motsvarande sträcka med flygplan ska det vara att se skillnaden mellan ett sparande med hållbarhetskrav, och ett utan.  

Vi behöver skapa verklig förändring i våra kapitalflöden – styra bort från det som förstör vår planet och istället investera i det förnybara och hållbaraBara så kan vi klara världens hållbarhetsmål och motverka klimathotetMen utan faktisk hållbarhetsdata är det svårt att visa vilket sparande som faktiskt gör det. Med "Ert Klimatavtryck" skapas förutsättningar för detta! 

Läs mer om koldioxidavtryck i SPPs fonder

Vad betyder "Ert Klimatavtryck" för dig som kund?

Självklart får er hållbarhetsansvarige ett kvitto på att er näst största personalkostnad efter lönen omfattas av hållbarhetskrav som gör skillnad. Ett kvitto i form av koldioxiddata som ni dessutom kan klistra rätt in i företagets hållbarhets- och årsredovisning, vilket i sin tur visar för både interna och externa intressenter att ni verkligen har ett helhetstänk i ert hållbarhetsarbete.  

Men det är också ett viktigt verktyg gentemot era nuvarande och framtida anställda. Forskning visar att dagens unga är mer värderingsstyrda än någon tidigare generation när det kommer till att välja arbetsgivare, och att ett företags hållbarhetsarbete spelar stor roll. Genom att i rekryteringar, lönesamtal och vanliga kommunikationskanaler lyfta att ni som arbetsgivare erbjuder en trygg, prisvärd och dessutom hållbar tjänstepension får ni ett nytt verktyg i arbetet med att locka och behålla framtidens talanger.  

Gynnsamt för både dig och vår planet

Skälet till att jag började arbeta som hållbarhetschef på SPP är att jag är övertygad om att vårt ambitiösa hållbarhetsarbete är med och förändrar finansbranschen i grundenDet tror jag är gynnsamt både för vår dig, din plånbok och vår planet. Vår ambition som pensionsbolag är att styra kapital mot bolag som ser Parisavtalet och FNs hållbarhetsmål som viktiga ledstjärnor i deras affärsutveckling. Jag är övertygad om att det är dessa bolag som kommer leverera mest värde åt er som kunder, både ur ett miljömässigt och finansiellt perspektiv.

Läs mer på spp.se/ertklimatavtryck

*Koldioxidavtrycket beräknas i enlighet med Fondbolagens Förenings rekommendationer. Det visar spararens exponering mot koldioxidintensiva företag i SPPs fonder jämfört med exponeringen om sparandet istället låg i respektive fonds index. Koldioxidavtrycket är ett intensitetsmått och mäts som ett portföljbolags utsläpp i förhållande till dess intäkter (mätt i ton Co2/MSEK). Detta värde multipliceras med procentandelen av fonden som är investerad i portföljbolaget och vägs sedan samman för alla portföljbolag i fonden. Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur portföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att läsa på www.spp.se/koldioxidavtryck.

Dela artikeln Till spp.se