Ge bort ett hållbart sparande

Ge bort ett hållbart sparande till din familj

En effekt av pandemin är att vi inte lägger pengar på kostsamma resor. Kanske är detta ett perfekt tillfälle att öka eller starta nytt sparande att ge till dig själv, och dina nära, i julklapp. Ett hållbart sparande där man vet att fonderna är fossilfria. Ta del av Johannas tips för att komma igång.

Årets jul blir ju onekligen annorlunda för många av oss. Förhoppningsvis får vi mer tid att reflektera och börja planera nästa år. Vissa av oss kanske vill bli ännu mer hållbara, både för miljöns skull men också för vårt eget mående. För att skapa förutsättningar för en tryggare framtid åt våra barn kan det kännas extra bra i magen att aktivt ha valt ett sparande som går i linje med en hållbar omställning.

Johannas 5 tips för ett hållbart sparande:

  • Även om du vet att du vill spara i hållbara fonder, så bör du ta ställning till vad det betyder för dig, och vilka typer av bolag du vill investera i. Här kan du läsa mer om att exempelvis spara i hållbara fonder, spp.se/hallbarhet.

  • Via en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) går det att på olika sätt öronmärka pengarna om du sparar till barn, dina egna eller andra. Ta ställning till om sparandet ska öppnas i eget namn eller i barnets namn.

  • Om du sparar i eget namn väljer du själv när du vill ge bort sparandet. Här brukar kapitalförsäkring vara populärt. Om du sätter barnet som förmånstagare i kapitalförsäkringen kan ingen annan få pengarna om något händer dig. Du kan också styra över utbetalningarnas intervaller – allt från ett engångsbelopp till utbetalning varje månad under en viss period. Här kan du ta reda på om kapitalförsäkring passar dig.

  • Om barnet står som ägare kan denne få tillgång till sparandet från 18 års ålder. Då är ofta investeringssparkonto (ISK) ett bättre alternativ. Det kan vara bra att känna till att om du sparar i eget namn i ett ISK finns risk att någon annan kan få tillgång till sparandet då det kan ingå i en eventuell bodelning.

  • I både kapitalförsäkring och ISK slipper du krångel i deklarationen. Du kan spara i aktier och/eller fonder och istället för att betala skatt på de vinster du (den du sparar till) gör schablonbeskattas sparandet årligen.

Om du väljer att ge dig själv extra sparande i julklapp kan det leda till en ännu finare julklapp nästa år. God jul från oss på SPP!

Dela artikeln Till spp.se