Kompletterande sjukförsäkring

Vid långtidssjukskrivning minskar inkomsten. Med en extra sjukförsäkring kan du som arbetsgivare till viss del kompensera inkomstbortfallet.

Vad är en kompletterande sjukförsäkring?

Om den anställde på grund av sjukdom eller olycksfall blir arbetsoförmögen till minst 25 procent betalas ersättning från sjukförsäkringen ut. Ersättningen betalas ut när:

  • den anställde varit sjukskriven i minst 90 dagar
  • den anställde får aktivitets- eller sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Administrationen är både minimal och enkel

Arbetsgivaren anmäler förändrad lön till SPP. SPP bekräftar och skickar sedan försäkringsbesked till den anställde varje år.

En extra sjukförsäkring betyder så mycket mer än bara den ersättning som betalas ut. Ingår den i förmånspaketet blir det också ett argument i kampen om kompetens.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?