Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Kapitalförsäkring – företagsägd

Om företagsägd kapitalförsäkring

SPPs företagsägda kapitalförsäkring tecknas utan koppling till pensionsutfästelse eller pantförskrivning. Försäkringen kan då bokföras som en ren tillgång och någon pensionsskuld behöver inte redovisas.

Försäkringen tecknas med en första engångsinbetalning med som lägst 50 000 kronor och kan sedan fyllas på med fler engångspremier, då utan krav på lägsta belopp.

Det är också möjligt efter den första engångspremien att fylla på sin försäkring med engångspremie i serie, dock måste varje engångspremie i serie vara som lägst 10 000 kronor per månad.

Försäkringen tecknas som en engångsbetald försäkring och alltid med återbetalningsskydd till 101 procent, där lägsta första engångspremien är 50 000 kronor.

Fond- eller traditionell försäkring

Kapitalet kan placeras i en fondförsäkring eller som en traditionell försäkring med garanti. Försäkringstiden för fondförsäkring är 5 år och för traditionell försäkring med garanti är den 10 år.

Engångsbetald

Vid ansökan anges den ålder då utbetalning ska ske till företaget med ett engångsbelopp. Om den försäkrade avlider innan angiven utbetalningsålder uppnåtts, utbetalas återbetalningsskyddet på 101 procent av försäkringskapitalet som ett engångsbelopp. All utbetalning är skattefri.

Återköp kan göras - helt eller delvis.

SPPs Kapitalförsäkring - företagsägd passar företag som vill:

  • Bygga en buffert för framtida investeringar eller utdelning,
  • Säkra ekonomisk trygghet vid oförutsedda utgifter eller uteblivna intäkter
  • Bara låta företagets pengar växa

Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?