Direktpension för företag - komplement till tjänstepensionen

Som arbetsgivare kan du med direktpension erbjuda företagsledning, chefer eller andra medarbetare ett komplement till tjänstepensionen. Direktpension innehåller en kapitalförsäkring och ett löfte om pension till medarbetaren.

Det här är direktpension

Med direktpension kan företaget avsätta pengar till pension utöver skattereglernas utrymme för avdrag till tjänstepension. Det innebär att pengarna inte är avdragsgilla vid inbetalningen utan istället vid utbetalning av pensionen till den anställde.

Med SPPs direktpension kan dessutom företaget få hjälp med administrationen i samband med utbetalning. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte där vi tillsammans ser över möjligheterna för dig som arbetsgivare att få en bra pensionslösning för dina medarbetare.

 


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?