Rehabiliteringsförsäkring

Om stödåtgärder sätts in snabbt och rätt vård ges i rätt tid kan risken för dina anställdas ohälsa minska. Med vår Rehabiliteringsförsäkring får du stöttning med samordning och insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta ger en trygghet både för företaget och de anställda.   

Fördelar med en rehabiliteringsförsäkring

Ger tillgång till en hälso- och rehabiliteringsvägledare som utreder behov, arbetar fram förslag till rehabiliteringsplan och samordnar möten med till exempel läkarspecialist, sjukgymnast, ergonom, arbetsterapeut och psykolog. Vägledaren ansvarar också för att sammankalla möten med arbetsgivare, Försäkringskassa och anställd när det behövs.

Detta ingår:

  • Hälso- och rehabiliteringsvägledare
  • Möte/samtalsterapi med psykolog
  • Behandling hos sjukgymnast/naprapat/kiropraktor 
  • Bedömning av ergonom eller arbetsterapeut
  • Kost- och träningsvägledning
  • Yrkeslivsplanering
  • Multiprofessionellt team av specialister

Faktablad Rehabiliteringsförsäkring (SPP1353)


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?