Beställa fondbyten för dig med handelsstoppade fonder

2022-03-14

Denna blankett kan användas för att beställa fondbyten i övriga fonder på din försäkring. Fondbyten går i nuläget tyvärr ej att göra via fondbytestjänsten för dig med handelsstoppade fonder eftersom dessa blir hängande i väntan på att fonderna öppnar för handel. Vi behöver därför få in ditt uppdrag i form av ovan blankett.

Kontakta oss om du har frågor kring detta flöde.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?