Storebrand och SPP exkluderar ryska företag

2022-03-01

Med anledning av den upptrappade situationen i Ukraina har Storebrand/SPP beslutat att frysa samtliga ryska investeringar och sälja sig ut ur Ryssland.

– Ryssland har med sitt agerande otvivelaktigt gjort sig skyldig till brott mot folkrätten och staters rätt till självstyre. Ett agerande som är tydligt fördömt av det internationella samfundet. Vi har gjort en värdering av våra investeringar och menar att det är vårt ansvar som hållbar kapitalförvaltare att agera, säger Jan Erik Saugestad, vd Storebrand Asset Management och tillägger;

– Vi är djupt oroade över situationen och inte minst det mänskliga lidandet för de drabbade i regionen. Den eskalerade situationen kommer att få långtgående implikationer för världssamfundet och världsekonomin lång tid framöver.

19 bolag till ett värde av 1,4 miljarder NOK exkluderas

Beslutet som träder i kraft omgående innebär att Storebrand exkluderar 19 bolag till ett värde om cirka 1,4 miljarder NOK.

Exkluderingarna grundar sig i brott mot mänskliga rättigheter, införandet av sanktioner från det internationella samfundet samt norska regeringens beslut att Oljefonden ska sälja sig ut ur landet.

Storebrand menar att det finns goda grunder för att exkludera statsobligationer utfästa av den ryska staten mot bakgrund av allvarligt brott mot folkrätten. Storebrand äger sedan tidigare inga ryska statsobligationer.

Extraordinärt beslut i en extraordinär situation

Storebrand har exkluderat flera bolag som bedöms ha starkt statligt inflytande och värderar även företag där det är stor risk för att bolagen bidrar direkt eller indirekt till brott mot folkrätten.

Därutöver går vi ett steg längre och exkluderar samtliga ryska bolag, vilket är en åtgärd som vi menar är nödvändigt givet dagens situation, något som också understödjs av internationella myndigheters sanktioner mot Ryssland, norska myndigheters beslut om att den norska Oljefonden ska sälja sig ut, samt flera andra kapitalägare.

– Detta är ett extraordinärt beslut, men vi befinner oss i en extraordinär situation, avslutar Saugestad.

Storebrand har för avsikt att sälja samtliga innehav så snart som möjligt. Det kan dock finnas restriktioner eller störningar på marknaden som begränsar eller försvårar möjligheten att sälja av. I sådana fall fryses innehaven.

Exklusionerna gäller:

  • Statsobligationer
  • Statskontrollerade företag
  • Företag som direkt eller indirekt bidrar till invasionen
  • Företag som är underlagda sanktioner från EU och FN som en följd av den pågående konflikten
  • Samtliga ryska bolag som är exkluderade av norska Oljefonden.

 

Se alla pressmeddelanden och kontaktpersoner


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?