Euroben fusioneras in i SPP

2021-05-06

Euroben och SPP, som båda är del av Storebrandkoncernen, har länge haft ett nära samarbete gällande administrativ hantering av försäkringsbeståndet i Euroben. För att ytterligare förenkla hanteringen av försäkringarna har SPP och Euroben gemensamt beslutat om att fusionera Euroben in i SPP.

Fusionen beräknas genomföras fjärde kvartalet 2021 och förutsätter godkännanden av irländska och svenska tillsynsmyndigheter.

De försäkrades försäkringsskydd, pensionsförmåner och försäkringsvillkor kommer att vara oförändrade och påverkas inte av fusionen. Nu pågår förberedelser för fusionen och berörda försäkringstagare har informerats.

Försäkrade kommer att få information gällande fusionen under sista kvartalet 2021 men behöver inte vidta några åtgärder.

För mer information kontakta Euroben kundservice +46 771 88 91 60.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?