SPP redovisar ett starkt resultat första kvartalet

2021-04-28

SPP redovisar ett resultat före skatt om 375 miljoner kronor för kvartalet. Det totala förvaltade kapitalet uppgick till 230 miljarder kronor och inbetalda premier uppgick till 3 398 miljoner.

- Det är ett kvitto på en ambitiös tillväxtresa med god tillströmning av nya kunder. Vår digitaliseringsresa har varit en viktig faktor bakom tillväxten och resultatskapandet. Och självklart bidrar även den goda avkastningen, säger Staffan Hansén, vd SPP.

Läs mer i vårt nyhetsrum


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?