Marknadsläge fonder februari

2020-02-11

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna gick ned marginellt i januari* då den positiva utvecklingen som följde efter fas 1-avtalet mellan USA och Kina avlöstes av oro kring utvecklingen för coronaviruset. Tillväxtmarknaderna tappade mer än de utvecklade marknaderna. Historiskt sett brukar utbrott av epidemier endast ge upphov till kortvariga negativa ekonomiska effekter, men det är ännu för tidigt att säga om så är fallet även denna gång. Den svenska börsen steg med 1 procent i januari och visade upp lika stor volatilitet som de globala aktiemarknaderna.

  • Marknadens fokus har flyttats från handelskrig till pandemi då utbrottet drabbar aktiviteten inom världens näst största ekonomi.
  • Spridningen av coronaviruset kan försena det förväntade omslaget inom den globala industrin, men troligtvis inte avbryta det.
  • Starkare makrotal än väntat sedan november har förbättrat de globala tillväxtutsikterna för första gången på flera kvartal.

*Mätt med MSCI World

Läs hela marknadsrapporten februari


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?