Marknadsläge fonder januari

2020-01-10

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna steg med hela 27 procent* under 2019, vilket är den starkaste utvecklingen sedan 2013. Bidragande orsaker till uppgången har varit centralbankernas helomvändning samt företagens intjäningstillväxt. Även EM-aktiemarknaderna steg markant under 2019, men inte i nivå med de utvecklade länderna. Den svenska börsen steg med hela 31 procent under året, vilket är den största uppgången sedan 2009.

  • Den globala tillväxten fortsätter under 2020, men BNP-tillväxten för industriländerna förväntas bli något lägre än under 2019.
  • En vändning för den globala industricykeln verkar sannolik under 2020, men det kommer fortsatt blandade signaler från USA.
  • USA avstod från ytterligare tullavgiftshöjningar i december samt sänkte avgifterna som infördes i september, vilket gör att ett undertecknat fas 1-avtal i januari närmar sig.

*Mätt med MSCI World

Läs hela marknadsrapporten januari


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?