Marknadsläge fonder november

2019-11-08

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna steg med 2 procent* till nya historiska högstanivåer i oktober och återigen bidrog positiva signaler kring handelskriget och centralbanksåtgärder till uppgången. Även aktiemarknaderna på tillväxtmarknaderna utvecklades positivt under månaden och Brasilien och Ryssland var de regioner som utvecklades starkast. Även den svenska börsen nådde nya toppnivåer och noterade en uppgång om 5 procent under månaden.

  • De globala makrotalen, som kulminerade under Q1 2018, fortsätter att falla i början av årets sista kvartal.
  • Höjningen av tullavgifter i handelskriget ställdes in samtidigt som Trump säger att parterna nu förhandlar om ett ”fas 1-avtal”.
  • Den amerikanska centralbanken sänkte räntan för tredje gången men indikerar att en räntepaus är att vänta framöver.

*Mätt med MSCI World

Läs hela marknadsrapporten november


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?