Har du fått ett brev om betalningar via autogiro?

2019-04-10

Vi har skickat ut brev till våra företagskunder som betalar fakturor via autogiro.

SPP byter bankgironummer för autogirodragningar. Det innebär att betalningar framåt inte kan göras med det autogiromedgivande som företaget tidigare lämnat. Företaget behöver lämna oss ett nytt medgivande på den blankett som skickas med i brevet.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?