Marknadsläge fonder april

2019-04-05

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna steg med ytterligare 2 procent* i mars, bland annat tack vare beskedet från den amerikanska centralbanken Fed om att upphöra med sina kvantitativa åtstramningar samt ökad tilltro till ett kommande avtal i handelskriget. Tillväxtmarknaderna utvecklades fortsatt positivt under månaden med en stark utveckling i exempelvis Kina som gynnas av utvecklingen i handelskriget. Den svenska börsen steg marginellt i mars men har sammantaget gått upp med hela 12 procent i år.

  • Den amerikanska centralbanken Fed varslar om en tidigare avslutning av försäljningen av obligationer än väntat.
  • Effekten och rationaliseringen av detta kan vara att Fed låter inflationen ligga över målet under en period.
  • Makrotalen i eurozonen fortsätter att vara en besvikelse, men det finns tecken på en stabilisering för servicesektorn.

Läs hela marknadsrapporten april

*Mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?