Marknadsläge fonder mars

2019-03-08

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna steg med 3 procent* under februari och den totala uppgången i år ligger på 11 procent. Positiva signaler om handelskriget samt signaler från Fed om en paus för de kvantitativa åtstramningarna har bidragit till uppgången. Tillväxtmarknaderna utvecklades positivt under månaden och i synnerhet Kina gick starkt medan Indien tappar fart. Den svenska börsen steg med 4 procent i februari och har stigit med hela 12 procent i år.

  • De globala makrotalen faller ytterligare medan nyheter om ett handelsavtal samt indikationer från Fed pressar upp kurserna.
  • Tidsfristen i handelskriget har förlängts men nu råder konsensus om att en överenskommelse närmar sig.
  • Efter signalerna om en räntepaus kommer Fed troligtvis att varsla om paus även för de kvantitativa åtgärderna inom kort.

Läs hela marknadsrapporten mars

*Mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?