Marknadsrapport fonder december

2018-12-10

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna mätt med MSCI World steg med drygt 1 procent under november. Efter att ha fallit tillbaka till oktober månads bottennivåer återhämtade sig marknaderna något efter förväntningar om en räntepaus från Fed samt vapenvila i handelskriget mellan USA och Kina. Tillväxtmarknaderna utvecklades i linje med de utvecklade länderna men med hänsyn taget till stärkta valutor utvecklades de betydligt starkare. Den svenska börsen föll med drygt 1 procent under månaden.

  • USA och Kina har kommit överens om vapenvila i handelskriget, vilket ger dem 90 dagar till ytterligare förhandlingar.
  • Signaler om att räntan i USA är nära en neutral nivå har satt igång spekulationer om en räntepaus.
  • Oljeprisfallet drar ner de globala inflationsutsikterna och förbättrar hushållens köpkraft.

Läs hela marknadsrapporten december


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?