SPP etta i hållbarhetsrankning

2018-11-08

SPP får högst betyg i alla kategorier inom både fondförsäkring och traditionell försäkring i Max Matthiessens rapport “Ansvarsfullt ägande”. För SPP är betyget ett viktigt bevis på att våra sparare är med och gör skillnad.

För att guida sparare som söker en hållbar förvaltning av sitt pensionskapital har Max Matthiessen för sjätte året i rad undersökt hur Sveriges största pensionsförvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar, det vill säga hur de tar hänsyn till etik och hållbarhet i förvaltningen av spararnas kapital.

Även om den övergripande trenden har varit positiv och majoriteten av de undersökta bolagen når upp till en godkänd nivå, är SPP återigen det enda bolaget som kvalificerar sig till ett väl godkänt betyg inom samtliga kategorier.

Läs mer i vårt nyhetsrum och ta del av hela rapporten


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?