Marknadsläge fonder november

2018-11-07

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

De globala aktiemarknaderna mätt med MSCI World i lokal valuta föll med hela 8 procent i oktober, vilket är den kraftigaste nedgången i år och sedan 2015. Marknaden oroades av stigande räntor, ett svagt makromomentum samt att USA kan ha nått sin tillväxttopp under denna ekonomiska cykel. Den svenska börsen tappade hela 7 procent, men klarade sig något bättre än globala aktier tack vare den svaga kronkursen.

  • Ränteuppgång och sencyklisk oro bidrog till årets tredje och kraftigaste aktiekorrektion.
  • Powell indikerar räntehöjningar till åtstramande nivå, vilket skulle dämpa USAs tillväxt som ligger över trend.
  • Mellanvalet kan påverka Trumps ekonomiska politik och G20-mötet kan bli en indikator för nästa steg i handelskriget.

Läs hela marknadsrapporten november


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?