Marknadsläge fonder oktober

2018-10-08

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

  • Den amerikanska centralbanken Fed höjde styrräntan för åttonde gången i rad i september och fler höjningar är att vänta.
  • Handelskriget mellan USA och Kina går troligtvis in i fas tre, där alla kinesiska importvaror kommer att beläggas med tull.
  • Oljepriserna steg till den högsta nivån sedan 2014, vilket pressar upp den globala inflationen utan att påverka centralbankerna särskilt mycket

Läs hela marknadsrapporten oktober


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?