SPPs tjänstepensionsaffär växer kraftigt

2018-07-13

Första halvåret 2018 redovisar SPP ett resultat före skatt om 320 miljoner kronor. SPPs premieinkomst – nästan uteslutande hänförlig till tjänstepensionsaffären - ökade med 26 procent.

– Det finns en färgglad palett av orsaker bakom den ökande tillväxttakten, om jag ska välja att lyfta något så är det vårt pågående byte av IT-plattform som möjliggjort en accelererande digitaliseringstakt. SPP blir kontinuerligt allt enklare och smidigare i relationerna med kunder och samarbetspartners. Och så våra fantastiska medarbetare såklart! säger Staffan Hansén, vd, SPP.

Antalet kunder som väljer SPP för sin tjänstepension ökade både inom fondförsäkring och sparande med garanti.

– Vi växer på alla fronter, och är extra glada över positivt flyttnetto både i fondförsäkring och sparande med garanti, säger Staffan Hansén.

Koncernens hållbarhetsanalys har under våren utvidgats till att även integrera FNs 17 globala hållbarhetsmål – mål som har hög finansiell relevans för näringslivet.

– I takt med att vi får tillgång till mer information kan vi förfina och spetsa till våra analyser och på så vis fortsätta utveckla vårt erbjudande, avslutar Staffan Hansén.

Sparande med garanti har avkastat 0,5 procent för en typkund i arbetslivet under första halvåret och 0,9 procent för en typkund som uppnått pensionsålder.

I fondförsäkring var avkastningen för en kund som sparar i fonden SPP Mix 80 5,8 procent. I fonden SPP Mix 20 uppgick avkastningen till 1,9 procent. SPP Mix 80 är representativ för sparare i arbetslivsfasen och SPP Mix 20 för sparare i pensionsålder.

Läs hela halvårssammanfattningen i vårt nyhetsrum


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?