Träffa oss i Almedalen

2018-06-20

För nionde året i rad är SPP på plats under Almedalsveckan för att diskutera en hållbar samhällsutveckling med fokus på kapitalförvaltning och sparande.

SPP arrangerar i år ett antal seminarier på temat hållbarhet och kommer också fokusera på att möta olika intressenter i lite mindre forum som rundabordssamtal.

– Tidigare har det varit viktigt för oss att framför allt lyfta frågor kopplade till hållbarhet, nu upplever vi snarare ett behov av att fördjupa samtalen och mer konkret hitta vägar framåt. Då är Almedalen ett utmärkt tillfälle eftersom så många samhällsengagerade är på plats samtidigt, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

Hållbarhet är ett tema som genomsyrar många samtal i Almedalen, ett kvitto på att det finns högt uppe både på näringslivets och politikens agenda.

Svenska bolag har överlag bra koll på hållbarhet när det kommer till produktion, upphandlingar och värderingar. Men i pensionsupphandlingar är hållbarhet fortfarande en blind fläck, trots att pensioner vanligtvis är företagets största personalkostnad efter löner. Ofta beror det på ett missförstånd, att pensioner redan upphandlats med hållbarhetskrav genom kollektivavtal. Det är en av frågorna vi vill lyfta i Almedalen, både bland statliga och privata bolag, eftersom kapitalet har en enorm kraft att påverka, säger Staffan Hansén, vd SPP.

Varmt välkommen till våra öppna seminarier om du är i Visby i sommar! Läs programmet här


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?