Marknadsläge fonder juni

2018-06-11

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

De globala aktiemarknaderna steg med drygt 1 procent* i maj. En stark makrobild bidrog till en positiv utveckling i början av månaden som sedan dämpades av oron kring Italien. Tillväxtmarknaderna utvecklades sämre än de utvecklade länderna under månaden på grund av bland annat en stärkt dollar. Enskilda ekonomier, exempelvis Kina, fortsätter dock att utvecklas starkt. Den svenska börsen föll med nästan 1 procent under månaden.

  • Oron kring den italienska statsskulden påminner om eurokrisen, men den fundamentala bilden är annorlunda idag.
  • Euroområdets makrosiffror har dock varit lägre än väntat under 2018, och regionen tappar fart.
  • Trump fortsätter att ge blandade signaler och inför strafftullar mot EU, Kanada och Mexiko i juni.

*mätt med MSCI World

Läs hela marknadsrapporten


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?