Förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

2018-05-22

Arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar kommer att förmånsbeskattas från och med 1 juli 2018. SPPs vårdförsäkringar erbjuds i samarbete med DKV Hälsa/Storebrand Helseforsikring AS.

Endast de delar i sjukvårdsförsäkringen som avser hälso- och sjukvård ska förmånsbeskattas. Delar som avser förebyggande behandling och rehabilitering i försäkringen är även fortsättningsvis skattefria. Premier som betalas av arbetsgivaren före 1 juli 2018 kommer inte att förmånsbeskattas.

DKV Hälsas preliminära tolkning är att 70 procent av premien ska förmånsbeskattas, med reservation för att Skatteverket kan göra en annan bedömning.

Trots en ökad inkomstskatt är en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring en värdefull förmån för den anställde och ett viktigt verktyg för företaget i det förebyggande hälsoarbetet.

Om företaget vill se över möjligheterna att minska skatteeffekten genom att exempelvis införa självrisk eller remisskrav på försäkringsavtalet är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-598 102.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?