Marknadsläge fonder maj

2018-05-14

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

De globala aktiemarknaderna steg med 2 procent* i april. Efter att oron kring stigande inflation och handelskrig bedarrat riktades fokus mot rapportperioden, och i synnerhet de amerikanska bolagen överraskade positivt. En försvagad dollar bidrog till att tillväxtmarknaderna utvecklades sämre än de utvecklade länderna trots en stark tillväxt i Kina. Den svenska börsen steg med nästan 4 procent under månaden och har därmed hämtat in hela korrigeringen från februari.

  • Positiv utveckling på aktiemarknaderna efter en stark rapportperiod samtidigt som oron kring inflation och handelskrig har mattats av.
  • Utvecklingen i den globala ekonomin bromsar in något, med svaga makrotal i euroområdet i synnerhet.
  • Amerikanska räntor stiger ytterligare till den högsta nivån sedan 2013.

*mätt med MSCI World

Läs hela marknadsrapporten maj


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?