Att tänka på inför årsskiftet

2017-12-22

Året börjar gå mot sitt slut och det brukar vara en bra tid för att tänka igenom vad som gäller angående inbetalningar inför årsskiftet. Här beskriver vi några vanliga situationer som våra företagskunder brukar stå inför vid årsskiftet och hur ni kan gå till väga.

Tjänstepensionsförsäkring (T)

Avdragsrätt

För att ni som arbetsgivare ska få avdragsrätt för tjänstepensionsförsäkring räcker det att en pensionsutfästelse har gjorts och att premien är skuldförd i böckerna. Detta gäller både nya försäkringar och befintliga försäkringar. Försäkringsansökan ska dock ha kommit in och premien ska vara betald senast den dag då deklarationen lämnas in, vilket det åligger arbetsgivaren att göra, om ni ska ha rätt till avdrag.

Direktinsättning/extrainsättning

Om en engångspremie på befintlig försäkring inte hinner aviseras, gör en inbetalning till bankgironummer 5208-4589. Detta bankgiro är OCR-kopplat och kräver rätt referens för att kunna ta emot pengar. Ange företagets kundkontonummer som referens.

Enskild näringsidkare (P)

Försäkring som är tecknad för näringsidkaren själv är inte tjänstepension utan en privat pensionsförsäkring. Avdraget kan ske i aktiv näringsverksamhet.

Avdragsrätt

För att enskild näringsidkare ska ha avdragsrätt ska löpande premie och engångspremie vara SPP tillhanda senast den 29 december 2017. Det betyder i praktiken att om vi ska få med premieinbetalningen i kontrolluppgiften till Skatteverket måste den vara betalningsregistrerad hos SPP senast den 22 december. Vid betalning via autogiro måste premien skapas senast den 21 december. Om premien inkommer senare innebär det att företaget själva måste verifiera inbetalning gentemot Skatteverket.

Allmänt

Enligt Svenska Livförsäkringbolags skattenämnd anses en premie betald den dag betalning skett i ett försäkringsbolags kassa eller i bank- eller postkassa, den dag gireringsuppdraget belastat aktuellt girokonto eller då check eller annat betalningsmedel kommit in till bolagets huvudkontor.

Tillvägagångssätt för inbetalning av engångspremier

Skicka e-post  senast 22 december med följande information: • Organisationsnummer • Personnummer • Avtalsnummer • Försäkringsnummer • Belopp

Efter några dagar skickas en avisering ut till bolagets postadress. I annat fall vänligen kontakta SPP Kundcenter Företag på telefonnummer 0771-598 102.

Tillvägagångssätt för underlag på värdet av TK-försäkring

Vi skickar per automatik ut årsbesked på TK-försäkringar till alla bolag i januari månad. Ni behöver av den anledningen inte själva begära detta underlag.

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vårt kundcenter på telefon 0771-598 102.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?