Marknadsläge december

2017-12-08

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:De globala aktiemarknaderna steg med 2 procent* i november och har nu stigit 13 månader i rad. Det är den längsta sammanhängande perioden med stigande kurser sedan indexet startades 1969. Tillväxtmarknaderna tappade något jämfört med de utvecklade länderna under månaden, men har sammantaget under året utvecklats klart starkare med en positiv utveckling i synnerhet i Kina. Den svenska börsen föll med nästan 4 procent, vilket till stor del berodde på en försvagad krona.

  • Den globala BNP-tillväxten förväntas landa på samma nivå 2018 som under 2017.
  • Från och med juli 2018 kommer summan av ECBs och Feds kvantitativa lättnader och åtstramningar vara negativ.
  • Globala aktier har stigit 13 månader i rad, vilket är bland de längsta perioderna i modern tid.

Läs hela marknadsrapporten december

*Mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?