SPP får väl godkänt i rapport om ansvarsfullt ägande

2017-12-05

I rapporten "Ansvarfullt ägande" från Max Matthisessen får SPP väl godkänt både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

I årets rapport är SPP det enda bolaget som kvalificerar sig till ett väl godkänt betyg inom fondförsäkring. Enligt rapporten har SPP en högre hållbarhetsnivå på fondutbudet, en tydlig hållbarhetsmärkning och ett brett utbud av hållbara fonder som gör att spararna kan bygga en balanserad fondportfölj som både utesluter fossila bränslen och väljer in mer hållbara investeringar. 

Läs mer i vårt nyhetsrum och ta del av hela rapporten


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?