Marknadsläge oktober

2017-10-10

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

Den svenska börsen steg med hela 6 procent under månaden, vilket innebär att hela nedgången från juli och augusti har hämtats upp.

De globala aktiemarknaderna* steg med drygt 2 procent i september och har sammantaget stigit med hela 13 procent i år, vilket delvis beror på en stark makrobild i kombination med försiktiga centralbanker.

Tillväxtmarknaderna tappade något jämfört med de utvecklade länderna, delvis på grund av en förstärkning av dollarn. Den kinesiska aktiemarknaden fortsätter dock att utvecklas starkt. 

  • Den amerikanska centralbanken påbörjar nedtrappningen av sin balansräkning i oktober
  • Tillväxtförväntningarna i euroområdet fortsätter att justeras upp, men den europeiska centralbanken slutar inte att trycka pengar
  • Inflation och lönetillväxt är osäkra faktorer för finansmarknaderna framöver

Läs hela marknadsrapporten oktober

*Mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?